Wednesday, 29 March 2017

Sigmund Knag om den gode plass

Opprinnelig tekst hos Arkitekturopprøret.

Stortorget, Gamla stan
Den gode plass - noen forslag:

Når jeg tenker på den gode plass, er det bildet av det tradisjonelle torg som melder seg. Det kan ta mange former. Er der noen allmenne hovedregler? Noen ideer:

(1) Plassen bør ikke være for stor og ikke for liten. Blir plassen for stor, kjenner man seg utsatt midt utpå. Den skal heller ikke være så trang at man vil bort for å få ro og luft rundt seg.

(2) Plassen må være skjermet, både visuelt og fysisk. Skjermet men ikke stengt. Det beste middel er tette husrekker omkring plassen, som ikke er så høye at de stenger, og smale tilførselsgater.

(3) Plassen bør gi ly for været. I Syden er det solen som plager, her nord er det helst regn og vind. Søylebårne overdekkede ganger rundt plassen (altså en inntrukket første-etasje) løser begge problemer. Det gir også god anledning til omtenksom detaljering og utsmykning (men det rekker lenge med lite).

(4) Hva med plassens form? De fleste plasser er rektangulære. Den formen passer lettest sammen med et vanlig gatenett. Rektangelet bør ikke være for langt (da blir det en slags gate) eller for kort. Formater som 2:3 eller 3:5 kan være gode til vanlige formål.

(5) Fotgjengeren skal ha førsterett på plassen. Der skal ikke være gjennomgangstrafikk, hverken over plassen eller langs dens kanter. Biler skal ikke hensettes der, og bil i fart bør kun tillates i begrenset grad. Jeg tror ikke et totalt bilforbud er påkrevet. Om der skjer torghandel der, må jo varekjøretøy komme til. Små formgrep er bedre enn 'innkjøring forbudt' og annen skiltjungel.

(6) Plassens midtfelt bør være fri for bygninger, beplantning, fast møblering og annet utstyr. Utstyr og trær bør ligge langs plasskanten og i hjørnene. Plassen må ikke formes slik at den låses til en slags bruk.

(7) Plassen skal være fri for påtrengende skilt, forsterket lyd og animerte informasjonstavler. Den skal gi ro til tanke og samtale, handling og betraktning. Plassens beste smykke er vakre husfasader av begrenset bredde, så øyet får stimulans og avveksling.
Punktene er utledet fra denne artikkelen av Stian Robberstad.

1 comment:

  1. Lommetunene til Ross Chapin har mange av de kvalitetene Sigmund nevner, med den forskjellen at dette blir fellesrommet til ei mindre (inn-)gruppe.

    ReplyDelete

Note: only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...