Tuesday, 11 April 2017

Kulturhistorisk vandring etter grenda til Totenåsens apostel onsdag 31. mai kl. 18:00

Bli med på en kulturhistorisk vandring etter grenda til Totenåsens apostel onsdag 31.mai kl. 18:00.

Turledere blir Ragnar Holmstad og Inger-Marit Østby. Sistnevnte har skrevet flere fine artikler om grenda, som du bør studere før vandringen, disse er lenket til lenger ned.

Grendevandringen begynner nede ved Sagplassen, vis a vis Hawgs MC, og avsluttes i Holmstadengen, hvor lekpredikant Magnus J. Dahl holdt til.

Holmstadengen en "sammarskvæil", hjemmet til M.J. Dahl, hvor han fikk Landbruksselskapets diplom for sitt jordbruk. Her virket han som bonde, skomaker og predikant.

Kjøkkenvinduet, hvor totenåsens apostel skuet utover bygda og nedover grenda, er nederst på gavlveggen. Til venstre nederst på langveggen hadde Dahl kontoret, hvor han skrev til Evangeliets kraft og samlet Pris Herren. Øverst på langveggen er finstua, og over her soverommet, som han delte med sin far og søster.

Hovedvegen over til Ytre Kolbu og Totenåsen med Hurdal gikk over tunet.

Klikk i bildet for en forstørrelse eller se det hos Flickr.

Totenåsens apostel M.J. Dahl i yngre år
Det blir ikke vandring etter Olterudelva i år, men kulturkontoret innleder et 4-årig kulturstiprosjekt i 2018, og slik jeg forstår det er de interessert i å ta med strekket fra jordet til Per Post opp til Nygardseterdammen og Holmstadengen i dette prosjektet. Det er ønskelig å knytte denne vandringen opp til en folkehelsesti Toppen idrettsforening opparbeider mellom Stange skole og Toppenplassen. Jeg kan garantere at vandringen etter elva blir en topp avstikker for vandringen til Toppen!

Fra Nygardseterdammen er det også en mulighet å følge gamlevegen over til Ytre Kolbu mot Røise, og herfra gå Faraas-grenda ned igjen til Toppenplassen. Bare fantasien setter grenser for mulighetene som her ligger og venter på oss!

I tillegg har jeg fått ei skjermingsfylling ovenfor restene av herr Fossemøllens kulturskog, slik at dette kan bli et verdig sted etter kulturstien langs Olterudelva, eller Fossemøllen II.

Vandringen videre:

- Kulturhistorisk vandring etter grenda til Totenåsens apostel

Østby har skrevet mange fine artikler om Dahl og grenda på lokalhistorie-wikien:
Mine fem utvalgte artikler kan også være verdt å få med seg:

- Fem knallartikler fra Toten

Søndagsskole ved Skreiens bedehus på 1950-tallet, med Bjarne Holmstad som søndagsskolelærer. Helmer Holmstad den yngre er nr. 3 i bakre rekke sett fra venstre, med "caps".

Legg merke til de flotte rutevinduene og geriktene!

Familien til Arne Haug, som seinere ble prest i Avaldsnes, vokste opp i vaktmesterboligen i underetasjen. Arne og Helmer pleier fremdeles sin barndoms vennskap, og Arne må tilbake og se Totenåsen hver sommer.

Nå er bedehuset til Totenåsens apostel i en trist forfatning, og bekken bak bedehuset, som markerte skillet mellom Hoff og Balke kirkesogn, er fylt igjen med stein.

Vandringen avsluttes ved Holmstadengen, hvor Totenåsens apostel Magnus Johansen Dahl levde. Herfra er en enestående utsikt over de fagre totenbygder, Mjøsa, de dype skoger mot Sverige og den norske fjellheimen. Utsikta i seg selv er verdt hele vandringen, i tillegg får vi en masse kulturhistorisk krydder med på turen!

Vandringen tar til nederst i Kronborgsæterlinna ved tidligere Solhaug Trevare. Her hadde Harald Holmstad landhandleri i første etasje, hvor hans svigerinne Nelly Holmstad byttet til seg smør fra egg for å bake totenkringler. Harald flyttet seinere butikken ned til Skreia, hvor virksomheten med tiden ble overtatt av Mistereggen. Fram til siste malingsstrøk kunne man tydelig se Harald Holmstad der bokstavene hang.

Hans bror Kolbjørn Holmstad fulgte også i sin fars fotspor og etablerte seg med jernvare på Bøverbru.

Her ved Olterud nederst i Kronborgsætergrenda var tidligere tre landhandlerier: Olterud Handel hvor Helmer Holmstad den eldre en tid var kjøpmann, hans sønn Haralds landhandleri samt Fossum Handel under COOP.

Fossum  satset stort på totenkringler, som han solgte innover mot Oslo og ellers på Østlandet. Man kan si at Skreien gikk fra å være vevegrenda til å bli bakegrenda, da mange kvinner ble engasjert til å bake totenkringler, disse bakte hver for seg hjemme.

Min bestemor fortsatte å bake totenkringler til hun var flereogåtti, selv etter at Fossum ga seg kom folk fra hele Toten for å kjøpe kringlene hennes. I dag er det kun mine tanter og et søskenbarn som kjenner oppskrifta hennes.

Oppe på Holmstad Hjemmebakeri høyere oppe i grenda går produksjonen av totenkringler for fullt den dag i dag, og man kan si de har overtatt virksomheten etter Fossum landhandleri. Det virker imidlertid som om alle kvinnene som bakte totenkringler var frie til å utvikle sine egne oppskrifter.

For egen del håper jeg å lære opp jentene mine i oppskrifta til bestemor, og kanskje starter vi en dag en kafè med totenkringler ala bestemor?

Telthuset til Fellesmisjonen er bygget på grunnmuren til den første Solhaugs trevarefabrikk, hvor Kolbjørn Holmstad blant annet dreide rivetinner som ung. Lenger ned var sagverk.

Min far ser ikke bort fra at det var mølle her før trevaren ble etablert, og trolig ble min tippoldefar Herman Evensen Fossemøllen (1839-1919) hentet fra gården Fossemøllen ved Kvernumsstrykene på Skreia, for å drive vannkraftsindustri som husmann under storgarden Grythe ved Olterudelva.

Kanskje etablerte herr Fossemøllen både mølle og sagverket Skreien sagbruk, og seinere hjalp sin sønn med oppstarten av Solhaug trevarefabrikk?

Her er så mye jeg håper å få større klarhet i under denne grendevandringen. Håper du også blir med!

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...