Friday, 17 March 2017

Londonbasaren til den jødiske familien Jaffe på Gjøvik

The London Bazaar, where the Jewish family Jaffe lived and had their business until they were deported to Auschwitz in 1942. You can find it at the street of  Sommerfeldsgate 3 in Gjøvik. They were well integrated in the local community.

Sommerfeldtsgate 3 hvor den jødiske familien Jaffe bodde og drev butikken Londonbasaren.

-Wikimedia.
Håvald Slåtten fra Gjøvik og Toten Israelforening la ned blomster ved minnetavlen og holdt en tale med utgangspunkt i Jaffe-familien fra Gjøvik.

Familien, som besto av far Samson, mor Ruth og deres tre sønner Mendel, Robert og Arnold, ble sendt til Auschwitz og endte sine dager der i 1942.

Den jødiske familien var godt integrert på Gjøvik. De bodde på Tongjordet og foreldrene drev butikken Londonbasaren. Det var en billigbutikk, som lå i Sommerfeldtsgate, der frisørsalongen Iris ligger i dag. Guttene gikk på skole i Gjøvik og hadde norske venner.

26. november 1942 ble hele Jaffe-familien sendt til Auschwitz med skipet Donau sammen med totalt 532 norske jøder; 302 menn, 188 kvinner og 42 barn. Mest sannsynlig ble hele Gjøvik-familien ført rett i gasskamrene ved ankomsten, 1. desember, sa Håvald Slåtten. - Trude G. Dale

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...