Wednesday, 8 November 2017

The Ancient Norwegian "Klyngetun"

Published at P2P-Foundation's blog on October 25, 2017.

Klyngetun.
Norway's Land Reform of 1859 was like America's Land Ordinance of 1785 — planning based on surveys and private property, not around the land itself and community. Its a good time to revisit! - Ross Chapin
The image, a painting by Nikolai Astrup named "Soleinatt", is from a Norwegian "klyngetun". In Western and Southern Norway farmers lived in "klyngetun", these were smaller than villages, more like "pocket neighborhoods". "Klyngetun" were to be found in those parts where farming was some difficult, and people relied more on each other. This was a common way of life until the land reform of 1859, which was a forced reform by the governments. It was inspired from the American settlers and their philosophy, which again was developed from the philosophy of John Locke. After the reform of 1859 these "klyngetun" were banned, and all farmers should have single family farms, not taking care of the land as part of a community.

Mads Langnes at the University of Bergen has written a thesis about how this reform of 1859 took place, and how it ended our proud tradition of "klyngetun", which in fact were like small ecovillages. You can read an article about Langnes' thesis in Norwegian here:

- Jordreform endret landskapet (Land reform changed the landscape)

The original thesis might well be written in English, and if somebody should find interest in learning more about the ancient tradition of the Norwegian "klyngetun", you should contact Mads Langnes and the University of Bergen in Western Norway.

The journalist Eva Røyrane together with photographer Oddleiv Apneseth are currently working on a book about the Norwegian "klyngetun". The book will be published at Skald forlag.

My hope is that Norway can regain our proud tradition of "klyngetun", combining old traditions with new knowledge and solutions, as developed by the brilliant Ross Chapin Architects.

The ancient Norwegian "klyngetun" and the modern pocket neighborhood have a lot in common.

Related


John Michael Greer Loves Norwegian "klyngetun"

Verandaen – limet i tunet


Tabuet "mistankens hermeneutikk" må knuses

Av Trond Andresen.

Denne kan ha interesse her. Fra en diskusjon på forumet "Vi som bryr oss om avisa Klassekampen":
_____

Analysene av de mislykka forsøkene på å skape sosalistiske samfunn er mange nå i forbindelse med det russiske revolusjonsjubileet. Man peker på at partiet blei diktatorisk, og sjøl velmente forsøk på opposisjon blei slått ned. Etter hvert blei også partiet korrupt, ikke bare diktatorisk. Dette gjelder i samtlige land som har forsøkt seg på revolusjonær sosialistisk maktovertaking.

Man framholder kritiske folk som Rosa Luxembourg som et alternativt ideal. Nå fikk hun jo aldri anledning til å prøve seg som statsleder under vanskelige forhold, men la gå. Jeg mener uansett at analyser og konklusjoner om "ettparti-systemet er årsaken", "arven fra tsarveldet", "partiet fikk for mye makt", "makt korrumperer", "arbeiderne blei parkert på sidelinja" etc. ikke er tilstrekkelig, sjøl om slikt er nødvendig.

For at menneskeheten skal kunne løfte seg opp av myra og skape stabile bedre samfunn som ikke degenerer, er det nødvendig med en opplysningsrevolusjon i forståelsen av menneskenaturen. Denne forståelsen må innebære en sterk bevissthet om våre betenkelige medfødte mentale trekk (som er evolusjonært utvikla). Evolusjonspsykologisk innsikt* i menneskenaturen må bli et viktig pensum i skolen.

I tillegg burde man kunne snakke åpent om både egne og andres oppførsel basert på slik innsikt. Dette blir jævlig vanskelig, men det er nødvendig. Det blir vanskelig fordi det innebærer et totalt brudd med tabuet om å sky unna det som noen norske filosofer kaller*** "mistankens hermeneutikk". (Tabuet har sterk støtte fra blant andre Klassekampens redaktør**.)

Man må åpent kunne snakke om hverandres sannsynlige vikarierende motiver og baktanker. Ikke bare skal du akseptere at andre sier til deg at "jeg tror du egentlig har følgende mindre smigrende motiv for det du forsøker her", du må også akseptere at andre sier slikt (sjølsagt med begrunnelse) til deg - for eksempel på et møte, ja til og med i andres påhør!

Og journalister må kunne snakke åpent om maktpersoners og rikingers "egentlige motiver" (slik journalister gjør seg i mellom i dag), og til og med spørre dem rett ut, f.eks. slik:

"Stoltenberg, mange vil betrakte din hjelpsomhet overfor USA ved å ta Norge med i Libya-krigen som en slags svenneprøve hos USA for å gjøre internasjonal karriere og bli NATO-sjef. Kommentar?"

Osv. Ganske uhemma og tydelig tale og spørsmål om

- spesielt - maktmenneskers motiver.

I et samfunn hvor slikt blir normalt, vil man kunne hindre at gode sosialistiske forsøk degenerer -- og bare da!

__________________

* Fra en engelsk powerpoint:

• On evolutionary psychology: Controversies exist, but it is now widely agreed that some problematic in-built mental traits were favourable in producing descendants in a stone age setting …

• … hard-wired into us by evolution over tens of thousands of generations. Evolutionary selection does not apply only below the neck.

• First, for balance, some nice traits: empathy, loyalty, self-sacrifice, caring for children, curiosity, sociality, cooperativity. All contributed to having descendants that could have further descendants.

• BUT: aggression, selfishness, narcissism (we want to be noticed), greed, climbing strategies (suck up to the alphas, dump on your rivals), intrigues, herd mentality, need to be right at any cost, hostility to the outgroup, manipulativeness and cheating.

• We have to recognize and face this to reduce the effects of this bad psychological baggage, not only be self-gratulatory about the good!

---

Vi er stinne av vikarierende motiver, og de er i virksomhet hele tida. Mange av dem er vi ikke klar over sjøl, fortrengning er en del av vår mentale bagasje. Og vi har diverse strategier for å hindre at de blir avdekka. En viktig strategi å er å bli blodig fornærma. En annen er å bli "djupt såra". Og det finnes mange flere.

__________________

** http://www.klassekampen.no/27412/article/item/null/mistankens-hermeneutikk

__________________

*** Se https://no.wikipedia.org/wiki/Mistankens_hermeneutikk

Photo: İsmail0747

Kommentar


Skal love at det ble oppstandelse av mitt innlegg over hvordan jeg ble fratatt min bedrift, og de beveggrunnene som lå bak og strategiene som ble brukt. Nei, som offer skal man bare ligge stille og være dørmatte, slik lyder konsensusen. For blir man konfrontert med andres doble standarder og vikarierende motiver, blir man konfrontert med seg selv. Det skal liksom alltid finnes en rimelig forklaring, for å tilsløre hvor korrupt samfunnet og menneskenaturen er. Tok det ned en stund, men nå skal det få stå til evig tid!

- Å miste sin bedrift etter en skitur

Faktum er at jeg ble overkjørt av en bulldoser. De som i etterkant har projisert sitt hat mot meg, å forveksle idealisme med hat er naturligvis latterlig, lider av en alvorlig kognitiv "mistankens hermeneutikk"-dissonans.

- Hat er den nye sexen

Ikke et eneste av de hyggelige, men alle de uhyggelige trekkene, var til stede i rikt monn hos bulldoseren som kjørte over meg og min familie, lik en gal, full mann, ødelagt av 99% hybris.

Allikevel må nevnes støtten fra en trestjerners general! All respekt og honnør! Fremdeles finnes mennesker med karakter!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...