Tuesday, 14 March 2017

Penge-vulkanen

Pengevulkanen.

Foto: Oliver Spalt

Heller enn at penger vokser på trær, synes det for meg som om de spruter opp av en vulkan:
«Derivater er verdipapirer som i stor grad er avhengig av verdier i andre verdipapirer og er finansielle instrumenter som brukes til spekulasjon i stor skala fordi de kan settes sammen til stadig mer kompliserte og luftige konstruksjoner. Sikkerheten for disse investeringene blir deretter. Derivater bygger på veddemål om framtidig kursutvikling på valuta, råstoffer, aksjer osv. Storinvestor Warren Buffett har kalt derivater for «økonomiens masseødeleggelsesvåpen».

For å belyse størrelsen av spekulasjonene kan man ta utgangspunkt i det som IMF oppgir som verdens brutto nasjonalprodukt (BNP). Dette er oppgitt til å være ca. 70.000 milliarder dollar. Verdens samlede derivatmarked er angivelig på i alt ca. 1.400.000 milliarder dollar, dvs. ca. 20 ganger større.»

http://steigan.no/2017/03/14/kolosser-pa-leirfotter/
For å unngå fripassasjerer innenfor et borgerlønns-system, må dette innføres som en del av et inngruppe-styrt produksjons-demokrati:
«Så lenge det finnes ressurser er kapitalismen voksende, og dermed stabil. Vi foreslår i boka en like stabil mulighet for organisering av store samfunn. Mennesket har sterke, evolverte følelser for samarbeid og raushet i inngruppa. Vi ønsker å diskutere en modell av et bærekraftig, framtidsrettet samfunn som bygger på et inngruppestyrt, representativt demokrati som omfatter vareproduksjonen. Tverrkulturelt oppfører folk seg samarbeidende i inngrupper hvor deres handlinger blir sett av andre. Dette er ikke utopier, meninger eller påstander, men grundig dokumentert vitenskap. Vi har et håp om at denne viktige kunnskapen kan få i gang en diskusjon på venstresida. Dessverre er de evolverte følelsene som gjør det smertefullt å skifte standpunkt også sterke. Å få rett gir status og en følelse av belønning, å innrømme feil gir tilsvarende en ubehagelig straff.»

http://debatt1.no/det-er-haplost-og-vi-gir-oss-ikke/
Personlig ser jeg på Zahavi som den tredje frelser fra ørkenen:
«Artikkelen om Zahavi er sørgelig kort. Dette indikerer at de færreste har insett handikapprinsippets betydning for sosial interaksjon, med hjernen som menneskets påfuglhale. Dette tror jeg vil endre seg radikalt hvis Bongards bok «Det biologiske mennesket: individer og samfunn i lys av evolusjon», kommer på engelsk, tysk og kinesisk.

Skal man dra allegorien videre kan man si at Bongard blir Zahavis Paulus. Men Paulus brakte ikke ut sitt budskap på hebraisk, men gresk og latin. Så Bongards bok må ut på engelsk!

Ps! Bongard vil neppe like allegorien, da han er heller allergisk mot religion. Så skulle Bongard lese dette får han ha meg unnskyldt. Det var godt ment.»

http://steigan.no/2017/03/11/kajsa-ekis-ekman-det-duger-inte-med-duttande-har-och-dar/#comments

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...