Tuesday, 28 March 2017

Gled deg over tomhetens fylde, taushetens tale og fargeløshetens koloritt på Skreia!

Parafrasering av en kommentar av Audun Engh hos Arkitekturopprøret:
800 innbyggere på Skreia har undertegnet et populistisk opprop for å rive dette flotte nybygget, beliggende mellom gamle Skreia stasjon og det nasjonalt viktige kulturlandskapet ved Balke. Bygningen er preget av minimalistisk design, og kledd i den trendy fargen grått. Hva er galt med det? Dette er vår tids estetikk, jfr. de fleste interiørmagasinene og D2. Nybygget er en Rema-1000 butikk tegnet av Snøhetta, og designen kan tolkes som et uttrykk for den tomheten som mange sitter igjen med etter å ha mistet sine kjære og alt de eier i boligbranner. Nå må folk slutte å være så gammeldagse. Husk det er noe som heter tomhetens fylde, taushetens tale og fargeløshetens koloritt. Disse indirekte kvalitetene er minimalismens skjulte kraft. Skreia-"folket" bør lære seg å verdsette dem, f.eks gjennom kurs i samtidsestetikk. Bare spør enhver arkitekt, med unntak i de få som henger igjen i foreldede ideer om "harmoni", "skjønnhet" og "tilpasning".

I en samtid preget av grusomme kriger trenger vi daglige påminnelser om at verden ikke er god og menneskeheten ikke lykkelig. Vi må ikke flykte inn i et trygt Disneyland av vakre bygninger og sosial elskverdghet. Verden banker på døren. Vi må ta inn over oss dens uhyrligheter. Denne bygningen er et positivt skritt på veien.
Dessverre har ikke skreiaværingene like mye "bein ti nåsån" som frøyaværingene, som denne teksten var skrevet til :-(

Endelig kan skreiaværingene nyte tomhetens fylde, taushetens tale og fargeløshetens koloritt!

Godt vi har Rema-Reitan og Snøhetta, som har gitt oss denne kilen av modernitisk heslighet slått ned mellom gamle Skreia stasjon og Balkehøgda, med innlandets mest sjarmerende middelalderkirke.

Her var for mye sjarm og skjønnhet, det er skadelig!

- Snøhetta hvitvasker big box-syndromet

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...