Tuesday, 4 April 2017

Hundertwassers visdom

The Perfect Slum

Friedensreich Hundertwasser:
Mennesker flytter inn som høner og kaniner i sine bur... Fattigkvarterenes materielle ubeboelighet er å foretrekke fremfor den moralske ubeboeligheten til de funksjonelle "nyttige" arkitektene. I fattigkvarterene går kroppen til grunne, hos arkitektkvarterene går sjelen til grunne.

Forskjellen mellom Grünerløkka og favelaen

Grünerløkka viser at man i et velferdssamfunn med store ressurser kan konvertere et sent 1800-tallsstrøk, med til dels gufne boligforhold, til moderne og attraktive boliger for hippe folk - "gentrifisering" kalles det ofte, Øyvind. Favelaene er ytterligere noe helt annet, de er jo basert på selvbygging, og til stor del utenfor offentlig kontroll. Grünerløkka var tross alt aldri et slikt strøk, da Norge var en helt annen type samfunn enn Brasil. Vi har også noen eksempler på (nesten) selvbygde strøk, men det var et mye mer marginalt fenomen. - Leif Maliks

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...