Wednesday, 5 April 2017

Paviljongen i Rjukan

Mange gullkorn fra arkitektstudentmunn i denne videoen - Zahid Ali: "Hvorfor bygde dere ikke en vanlig paviljong?" Arkitektstudent: "En sånn rund en? Med en liten trapp opp så det kan sitte en sånn fiolinspiller midt i og spille musikk?" Zahid Ali: "Ja. Så folk ser hva det er for noe og hva det kan brukes til." Arkitektstudent: "Jamen må det være noe? Én bestemt ting? Sånne paviljonger har du jo sett før. Det er ikke noe gøy å bygge. Det har jo noen andre allerede gjort." Zahid Ali: "Så da bygger dere den brødboksen her, og så skal folk forstå at det er en paviljong?" Arkitektstudent: "Må de forstå at det er en paviljong?" Zahid Ali: "Ja, hvis de ikke forstår at det er en paviljong, så kan de ikke bruke den." *klør seg i hodet* Arkitektstudent: "Joo..." - Kristian Hoff-Andersen
Musikkpaviljongen i Busterudparken i Halden fra 1879. Arkitekt Nestor Thomassen. -Flickr.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...