Friday, 10 February 2017

La Hovdetoppen få være i fred!

Les hos debatt1.

Ved valget stemte jeg MDG fordi de hadde som krav å verne ærverdige Hovdetoppen midt i Gjøvik by. Lettet var jeg da det ble klart at toppen var fredet. Men fredningen varte ikke lenge, og nå vil modernistene sammen med investorene igjen forsøke å lande UFOen sin på Hovdetoppen, med et bygg som minner om Apples nye hovedkvarter. Med dette vil Gjøviks innbyggere og besøkende sitte igjen med følelsen av at byen er invadert av fiendtelige vesener fra det ytre rom!

Gammel restaurant på Hovdetoppen og forslag til ny. For å finansiere infrastrukturen er det foreslått å legge ut et større areal av friarealene i solhellinga nedunder Hovdetoppen til "kremtomter". Det nye forslaget bryter sterkt med tidligere Hovdetoppen restaurant, både i omfang og stil. Større foto her.

Modernistene er en gjeng kultdyrkere som vil ha sine ikoner plassert på alle de vakreste og mest synlige steder, slik at vi alle skal måtte underkaste oss deres kult. Den som ikke dyrker deres ikoner med like stor entusiasme som en ortodoks munk er reaksjonær, nostalgisk, fascist med mer.

- Varför modernismen är omodern

Når alt kommer til alt er det vi retrovative som er moderne og modernistene som er umoderne, det er bare det at de som sitter med makta og pengene er en eliteklubb som bestemmer over alle oss andre.
The global business-industrial complex has identified itself with a narrow architectural style. Ensnared in the western paradigm where the perception of architectural novelty is mistaken for progress, many countries have fallen victims to this image-based architecture, further encouraging the commodification of form. The official media imply that this is somehow better than what is deemed non-modern. As each new architectural frenzy fades, its telling marks are forever imprinted on those who must live and work in the shadow of its products. If we look more closely at the phenomenon of “signature” architecture we will see that, contrary to its claims of giving greater significance to “place”, it actually subverts a true sense of place through a loss of identity. When considering cities with “signature” buildings, what comes to mind first are those buildings’ images, not the people and places that constitute the real culture of these localities. - The Science of Intelligent Architecture (with Kenneth Masden and Nikos A. Salingaros)
Med denne UFO-landinga på Hovdetoppen vil Gjøvik miste all sin identitet, og bli del av en pregløs internasjonal kult. Gjøvik som var preget av tårnarkitektur, som en refleksjon av byens tre topper.

-

Les mer om ufolandingen:

- Bildesamling fra en framtidsdystopi på Hovdetoppen

- Slik kan det dessverre bli på Hovdetoppen

Kjære gjøvikensere, la Hovdetoppen få være i fred! La den få kvile fram til disse gammeldagse ikondyrkende modernistene har dødd ut, og en ny, livsbejagende retrovativ generasjon har overtatt jorden.

De vakre fraktale buegangene på Hovdetoppen i dag. Hvorfor ruinere dette for en ikonkult? Større foto her.
Svært god artikkel. Meningseliten uttrykker ikke minst sin forakt for arbeiderklassen gjennom sine ikonbygg, gjerne kalt signalbygg. Signalet de sender er at arbeiderklassens smak for tradisjon er foraktelig, reaksjonært etc. Og de gir seg aldri. Hovdetoppen ble fredet etter siste valg, men før valgperioden er over er de på’n igjen. Signalbygget deres på Hovdetoppen, synlig fra hele industribyen Gjøvik, skal opp! Signalet de ønsker å sende utover Gjøvik, lik et fyrlys på byens topp, er at vi som tilhører arbeiderklassen er kryp!
Hovdetoppen ligger til venstre i bildet. Her ønsker fanatikerne å sette opp et ikon for deres modernist-kult, lik et fyrlys som skinner utover byen. -Wikimedia.

Relatert

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...