Thursday, 2 February 2017

Å ved, å ved, å ved, jepp, jepp, jepp... i Øverbymarka og Hurdal

Vedproduksjon er en fin pensjonisthobby. Her et lite utsnitt fra vedlageret til frivillighetssentralens vedgruppe på Øverby i Gjøvik. Tipper det går med ca 10 kopper kaffe per vedsekk;-) -Wikimedia.

Pensjonistgruppas vedhuggeri i Øverbymarka. -Wikimedia.

Nerstuen er kaffestua til vedlaget i Øverby, vis a vis vedhuggeriet. - Wikimedia.

De hurdølingene som forviller seg til Gjøvik søker trøst i vedgruppa på Øverby, for man er ikke ekte hurdøling hvis ikke vedproduksjon er av dine kjæreste fritidssysler. Nedenfor følger en demonstrasjon av vedhugging fra Hurdals dype skoger.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...