Tuesday, 16 May 2017

Tor Vidal: Hvilken historie skal du fortelle på 17.mai?

Tor Vidal har en viktig kommentar i anledning dagen:
"Når menneskene blir mer velstående i det liberale demokrati løser de
miljøproblemene – en observasjonen som er bekreftet utallige ganger.
Økonomisk vekst kan synes som en forutsetning for denne utviklingen."
- Tror du virkelig på dette vrøvlet selv? Er det ikke slik at verden drukner i plast, at det dør ti ganger fler av forurensning enn av trafikkulykker, at det foregår massedød og ekstrem reduksjon av biomangfoldet, at vi forbruker ressurser som om vi hadde to kloder og ikke en, og at mennesket overbefolker verden og flytter mer masse en jordens naturlige prosesser?

Den er en åpenbare kjensgjerning er at vi er i ferd med tre enropien oppover ørene samtidig som vi er i ferd med å kveles i vår egen gjødselsbinge.

- Hvilken historie skal du fortelle på 17. mai: At du var blåøyd nok til å la det skje?
Kommentaren er hentet fra tråden til en artikkel av Carlo Aall.

Blåøyde nordmenn kveles i sin egen gjødselsbinge med nisselua godt nedover ørene!
Det som trengs er ikke et «grønt skifte» for å gjøre det mulig for kapitalismen å holde på litt lenger, men et systemskifte som en gang for alle avskaffer den kapitalistiske rovdriften på mennesker og natur. - Pål Steigan

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...