Sunday, 21 May 2017

Donald Hoffman - Does Evolutionary Psychology Explain Mind?

Hoffman er bra. Også bør man selvfølgelig komplettere med denne:
der han argumenterer for at kosmos er forårsaket av bevisstheten, ikke omvendt. Noe å tygge på på en vakker søndag, og som i grunnen klemmer lufta fullstendig ut av et hvert forsøk på å fylle begreper som «sannhet» med noe som helst utover det til enhver tid praktisk-pragmatiske for evolusjonære fortrinn og i siste instans artens overlevelse og videre utvikling. - AF

Relatert

Matematiska principer för harmoni

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...