Thursday, 25 May 2017

"Pris Herren" - kveld på Solhøy bedehus i Hurdal fredag 9. juni

http://static.wixstatic.com/media/d74e80_4401ef11def34ecb899cc52da3f5e4ac.jpg_srz_980_747_85_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz
Solhøy bedehus i Nord-Hurdal før det ble satt inn funkis-vinduer og bordkledd. Opprinnelig var det også skifer på taket. Man hadde virkelig grunn til å prise Herren på denne tiden.

På min vandringstur i dag kom jeg til den erkjennelse at Solhøy bedehus bør tilbakeføres til sitt opprinnelige uttrykk, for å kunne huse Museet til Totenåsens apostel, samt et pilegrimssenter for Dahlsleden.

Kommer tilbake med en artikkel om disse ideene etter kulturvandring og sangkveld.

Det blir Pris Herren - kveld på Solhøy bedehus i Hurdal fredag 9. juni kl. 19:00. Les mer om historien til bedehuset, som ble innviet av Totenåsens apostel M.J. Dahl i 1910, her.

Les mer om Pris Herren her.

Jeg tar med min oldefars Pris Herren fra 1921 og jentene mine og synger av full hals. Egentlig er jeg ikke særlig glad i å synge, men akkurat for denne sangskatten samlet av Totenåsens apostel gjør jeg et unntak. Aller mest pris på ville jeg satt hvis Knut Anders Sørum kunne kommet og dratt noen soloer. Som vi vet vokste han jo opp på bedehuset til Totenåsens apostel på Toten.

Kanskje har du et gammelt Pris Herren liggende på loftet? Ta det med til Solhøy bedehus i Hurdal, hvortil Totenåsens apostel først ankom i sin gjerning for å samle grendene rundt Totenåsen i Herren.

Husk også grendevandringen etter grenda til Totenåsens apostel onsdag 31. mai kl. 18:00!

Dahl hadde kontoret sitt bak vinduet nederst/nærmest på venstre langveggen ved våningshuset på Holmstadengen, hvor han levde mesteparten av sitt liv. Herfra hadde han et fantastisk skue utover Mjøsa, som inspirerte ham mens han samlet sangene til Pris Herren.

I dag er vi blitt et land og et folk som priser Mammon.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...