Wednesday, 25 January 2017

La oss være retrovative med stolthet!

I stedet for å benytte ord som nostalgisk eller reaksjonær, bør vi heller anvende det nyskapende ordet RETROVASJON.

– A Time for Retrovation

Village Towns er et godt eksempel på retrovativ nytenkning:

http://7g.nz/

http://markettowns.nz/

Gamla stan er det nærmeste vi i Skandinavia kommer en Village Town i dag. Vi elsker alle Gamla stan, hvorfor bygger vi da ikke en masse nye Village Towns, istedenfor dette: https://www.nrk.no/hordaland/vil-stoppa-3400-bustadar-fordi-dei-ligg-for-langt-til-skogs-1.13327921

Vi kunne ha fylt opp verden med vakre Village Towns istedenfor suburbant ødeland, bomaskiner og stygge kjøpesentra. Klikk i bildet for å drømme deg vekk!
 
Å være nostalgisk er ut, å være retrovativ er in. Som jeg skriver:
“Tesaker er i likhet med meg av den oppfatning at for å ivareta et steds kulturhistoriske rolle og verdi må dette gjøres på et retrovativt sett, hvilket betyr at man anvender gammel teknologi og kun forbedrer denne med ny teknologi der denne ikke forringer den gamle teknologiens egenart. Dette innebærer at man benytter seg av lokal, kretsløpsbasert, småskala teknologi, hvor man klart skiller by og land, på tvers av rådende modernistisk praksis, som er et ideologisk tankegods fra Le Corbusier og de tidlige modernistene, som mente at by og land skulle forenes av en enhetskultur.”

“Min oldefar levde hele sitt liv i en usedvanlig lykkelig tid, hvor alle aspekt ved livet var integrert i det lokale; teknologisk, sosialt, religiøst og kulturelt. Grenda hadde eget bedehus, badehus og nærbutikk. Nå, 100 år etterpå, er alt borte.”

“Man kan også spørre seg om det moderne mennesket er så mye lykkeligere med sine baderom til halvmillionen, enn hva mine forfedre var da de samlet seg i badehuset ved Sagelven på lørdager, for å være klare til bedehuset på søndager? Badehuset var en sosial møteplass, hvor man renset kroppen, hvoretter sjelen ble renset påfølgende søndag. I badehuset lyttet man til sine medmennesker, på bedehuset til Gud, under talerstolen til Totenåsens apostel. Ikke en geistlig, men en enkel husmannssønn, med et stort kall, å samle grendene rundt Totenåsen i Kristus.”
Så la oss være retrovative med stolthet!

Er det moderne mennesket lykkeligere i ensomhet i sine luxuriøse baderom, enn hva min oldefar var i grendas badehus ved Sagelven? Foto: Sue pile

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...