Saturday, 28 January 2017

Hvorfor reiser samtidsmennesket?

Mennesket reiser av mange grunner. En av de viktigste er for å unnslippe monotonien hjemme. Denne monotonien skyldes modernistenes planleggingsregime, som ble standarisert på 1950-tallet. Kjernen her er soneinndeling, eller tredelingen av livet, hvor man bor et sted, arbeider og gjør sine innkjøp et annet sted, og tilbringer fritiden et nytt sted igjen. Å blande livsfunksjoner er innenfor modernistisk dogmatikk noe urent og kaotisk.
The practical result of government promotion of monoculture development is that for most of us there are two communities: a community in which we work and shop, and a bedroom community in which we are stored. – Kevin Carson
Wendell Berry er av de som klarest skildrer modernitetens splittelse av livet:
Her ser vi den radikale natur i Berrys visjon. Hele vår økonomi, vår kultur og vårt arbeid, fritid og hjem, er bygget rundt ideen om enkel mobilitet og oppløsningen av ulike aspekter av våre liv. Vi bor ett sted, arbeider en annen plass, handler et annet sted, tilber på et nytt sted igjen, og i fritiden reiser vi vekk. Ifølge Berry er et integrert liv, et liv med integritet, preget av medlemskap i et samfunn der man bor, arbeider, tilber, og gjennomfører de aller fleste andre menneskelige aktiviteter. Valget er klart: "Hvis vi ikke bor der vi arbeider forspiller vi livene våre, og vårt arbeid også." – Wendell Berry
Samtidsmennesket forsøker febrilsk å fylle dette tomrommet i sine liv, i mangel av et integrert liv med alle sine aspekter, og i mangelen av ekte fellesskap, med bl.a. reiser. For å få en slutt på all denne reisingen må det igjen bli meningsfylt å være hjemme. Men da må alle aspektene ved livet gjenforenes i et større hele. Et meget godt initiativ er Village Towns!

http://7g.nz/

http://markettowns.nz/


For modernistene er funksjonsblanding noe urent og kaotisk, Village Towns fortoner seg derfor som et skrekkelig mareritt for moderne byplanleggere. Allikevel er det Village Towns som kan gi oss et nytt, integrert liv, hvor alle livets sider inngår i et større hele. Slik kan vi bli hele mennesker der vi bor, og slippe å reise verden rundt for å fylle tomrommene i våre liv.

2 comments:

 1. Dette var tankevekkende! Altså, jeg er blant de få som ikke liker å reise, så for min del handler det mest om frustrasjonen i møte med en rastløs kultur og de konsekvenser det får for kloden og mer. Jeg forstår det ikke helt - men så ser jeg jo at jeg kanskje har et rikere hjemmeliv enn mange.

  ReplyDelete
 2. Hei Heidi! Så fint du har forstått dette her. Da du er fra Arna har du sikkert lest om dette forferdelige segregerte boligprosjektet:

  https://www.nrk.no/hordaland/vil-stoppa-3400-bustadar-fordi-dei-ligg-for-langt-til-skogs-1.13327921

  Dette meningsløse soveboksområdet er planlagt for 10.000 beboere, det ideelle antall for en Village Town!

  Håper du vil ta tak i denne saken og arbeide for at Arna får Norges, ja kanskje verdens første Village Town!

  Inviter gjerne primus motor for Village Towns - bevegelsen, Claude Lewenz, for å snakke om denne nyvinningen for politikere og næringsliv i Bergen/Arna.

  Anbefaler også den nye boka til Ronny Spaans, "Kjøpesenterlandet":

  http://www.adlibris.com/no/bok/kjopesenterlandet-9788282651448

  ReplyDelete

Note: only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...