Saturday, 6 February 2016

Veggankrenes gode form

Utfordringene er mangfoldige og har sammenheng, slik at menneskets eget, alltid medfødte mangfold av evner lokkes fram og fører til personlighetens utfoldelse og modning; – blant annet utfordrer kroppen ved en så variert omgang med landskap og en så direkte kontakt med natur, materialer og emner at den bygger ferdigheter i å skjelne mellom kvaliteter, blant annet god og dårlig form. – Sigmund Kvaløy Setreng, "Identitet og meningsfylt arbeid", Elvetid, side 127
Det er mange gode grunner til å legge ferien til Gamla stan i Stockholm. En av dem er alle veggankrene, som knytter sammen veggene med gulvene. Her ser vi virkelig hva som skiller de gamle håndverksarbeiderne fra moderne bygningsarbeidere, hvis hverdag kun består av å sette sammen elementer. Slik mister de evnen til å skille mellom god og dårlig form.

Sitatet ovenfor er hentet fra Sigmund K. Setrengs fem kjennetegn for meningsfylt arbeid. I vår teknokratiske tid er vi opptatt av arbeidsplasser, effektivitet og HMS (Helse-Miljø-Sikkerhet), og ikke arbeidets mening. Derfor har vi mistet evnen til å skille mellom god og dårlig form, hvilket var hovedhensikten i håndverkerens hverdag. Var disse byggverkene bygget i dag ville vi kun sett en bolt i veggen, ferdig med det!

I Gamla stan har hvert et hus sitt distinkte vegganker, og hvert vegganker individuell karakter. Lokket fram av personlighetens modning i omgang med materialer og emner over mange år. Formet av håndverkerens stolthet som kulturarbeider, som en bærer av god form, i hver en detalj. Som sammen bygger en helhet, hvor byen framstår som noe langt større enn summen av delene.
Større oppløsning av fotografiene kan lastes ned her

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...