Sunday, 21 March 2021

TV'er er som diskolys om natten

Ikke verdens sanne lys, samme hva Tina Bru hevder!

"Det gjenlød i mitt Indre: Du skal bekjende mitt Navn for Menneskene, formane dem at omvende sig og søke mig, meden jeg findes, kalde på mig, naar jeg er nær og røre deres Hierter, så kunde de omvende seg fra Mørket til Lyse (Hauge 1910: 142–143)."

På tide å omvende seg fra lyset til mørket, slik at vi igjen kan få øye på verdens sanne lys, Kristus.

Det er vanskelig å se noe håp for Grythengen, så man får satse på styrken, sammen med et bitte lite håp:-)

Thursday, 18 March 2021

Første oppsummering over Grytheng-ættenes historie

Stabburet til Even Helmer Hermansen Holmstad i Grythengen, fra 1921.

Nå husker jeg ikke om det var fredag eller lørdag jeg kom over den nye biografien over Herman Evensen Fossemøllens liv på Geni, men uansett er det kun 4-5 dager siden, hvor det kjennes som mye lengre tid. Allikevel tror jeg det kan være en fordel å nå foreta en kortfattet oppsummering, av hva vi kan anta ut fra våre nye data.

Even Michelsen Fossemøllen utvandret til USA i 1871, hvor vi må regne med at han reiste sammen med sine barn, evt. sine barnebarn. Var han 71 år da han utvandret, er det vel så sannsynlig at han reiste sammen med barnebarn som med barn, vi bør derfor også søke etter Evens barnebarn i USA, for å forsøke å finne ut av hvor de dro, hvordan det gikk med dem, og kanskje finne Evens grav.

Vi kan regne med at stua ved siden av våningshuset i Holmstd ble ledig under denne utvandringen, og at Herman med sin Maria, kalt Mina, derfor flyttet dit ned for å slippe pliktarbeidet i Vestby, hvor de var husmenn i seks år. Trolig var dette en husmannsplass under Kronborg, men selv om det var under Holmstad, ville de allikevel heller flytte ned i Holmstad, for å finne bedre lønnet arbeid, for å opparbeide midler til å få kjøpt Grythengen, en husmannsplass de elsket, og som trolig ble ledig under samme eller nærliggende utvandring.

Før Vestby levde Herman og Mina ett år sammen i Overnengen. I Holmstad ble de i fire år, hvor de fikk Even Hermansen Holmstad, som var dødfødt, og Even Helmer Hermansen Holmstad året etter, Helmer for å skille ham fra hans dødfødte bror. Vi heter altså ikke Holmstad fordi Mina tok med Holmstad-navnet ned i Grythengen, men fordi Even Helmer ble født i Holmstad, da man på denne tiden døpte barna etter den gården hvor de ble født. Slik sett er vi ekte holmstadinger så gode som noen!

Under tiden i Holmstad kan vi anta at Mina fikk låne vevbommen, hvor hun satt og vevde det meste av tiden, for å opparbeide midler til å få kjøpt Grythengen. Samtidig arbeidet Herman i Fossemøllen, hvor han tilbrakte sin barndom, fram til 7-9 års alder. Her var han vel ansett og fikk god lønn, ikke minst fordi han erstattet den første Herman Evensen Fossemøllen, som døde i en tragisk arbeidsulykke to år før Hermans fødsel.

Det var under disse årene det var fossemøllinger oppe i Grythengen, for å beskue denne enga Herman og Mina arbeidet dag og natt for å få kjøpt, hvor de under befaring etter Olterudelva fant at her gikk det å etablere en liten trevarebedrift. Denne kunnskapen videreformidlet Herman til sin yngste sønn, Johan Grythengen, noen år seinere.

I 1875 hadde Herman og Mina opparbeidet den summen Halvor Grythe hadde fastsatt for Grythengen, hvor de flyttet hit ned. Her bør vi vite mer om Halvor, var han en grything fra tidenes morgen? Eller var han en nykommer? Var han i slekt med Herman eller Mina? Er Grythe den eldste gården i Øverskreien? Topografien kan tyde på dette. Er da også Grythengen den eldste husmannsplassen i Øverskreien? Dette er viktige spørsmål vi bør forsøke å finne ut av.

Even og Marte flyttet fra Fossemøllen i tidsrommet 1844-1847, trolig begynte Even å tenke på å flytte vekk etter den traumatiserende arbeidsulykka til Herman Evensen Fossemøllen I i 1836, hvor han etter noen års leiting fant Overnengen. Hans andre kone Marte døde i Overnengen 59 år gammel, fem år før Even reiste over til USA, han reiste derfor som enkemann, og Herman var datter av Marte. Deres yngste datter Martine ble med Overnengen, hvor hun fødte Bernt og Marte Overnengen, som ikke ble gift, men som dreiv Overnengen sammen. Dette søskenparet var svært sentrale i Fellesmisjonen under M.J. Dahl, sammen med deres søskenbarn, søsknene Even Helmer Holmstad og Johan Grythengen.

Slik var både Overnengen, Grythengen og Holmstadengen helt sentrale enger i Fellesmisjonens arbeide under emissær M.J. Dahl. Nå er alle disse tre engene fornedret, og i en forferdelig, ja rett og slett skammelig forfatning!

Videre bør vi forsøke å finne ut mere om livet i Fossemøllen, hvordan var det å være fossemølling der nede, hvor mange fossemøllinger var de, hvor mangslungen var deres industrivirksomhet, etc.?

Det er å håpe at alle fossemøllinger, overnengere, grythengere og holmstadinger nå kaster seg over disse nye opplysningene, for slik å grave videre i dybden og i bredden, hvor vi forhåpentligvis kan få til ei stor slektsbok med masse nye opplysninger, historier og fotografier, til gamlefars 80-års dag om to år, aller helst med et fotografi av Even Michelsen Fossemøllens grav i USA på forsida!

Wednesday, 17 March 2021

Hvordan Grythengen ble vårt fedrealter og gamlefars 78-års dag!

Vinterens ved-hogst i Holen på Grue gård i Hurdal, til tørk i vår-sola😎

Adobe Stock Photo of PermaLiv

Hipp hurra for gamlefar, som fyller 78 år i dag! Og han har hogget mye ved i vinter, med ett øye:-) Og det er godt, for her i enga blir det nok ikke mye tid til å hogge ved, da vi må bygge kunstige gardskoronaer. Men håper å få mye hjelp av tungt maskineri etter hvert, slik at det blir veg i vellinga👍

Kan nevne at hans yngste barnebarn allerede spiller 5-klassingene i senk i Stange og Totenvika skolekorps, hvor dirigenten er strålende fornøyd🙌

Helmer Holmstad ble hetende Holmstad fordi hans bestefar ble født på Holmstad i 1874, trolig i stua som seinere ble til Skreiens bedehus. Var hans bestefar blitt født et år seinere, ville han hett Grythengen, og var han født tre år tidligere, ville han hett Vestby, da barna på denne tiden ble døpt etter gården de ble født på.

Videre ville ikke Helmer blitt hetende Helmer, var det ikke for hans bestefars dødfødte bror, som ble født et år før ham. Han ble kalt Even Hermansen Holmstad, så da Helmer I ble født, måtte de legge til Helmer, for å skille ham fra hans bror, og han ble da hetende Even Helmer Hermansen Holmstad. Så ble da Helmer II oppkalt etter Helmer I.

Men hvorfor ble stua i Holmstad ledig i 1871? Jo, fordi da reiste nok et større følge holmstadinger, fossemøllinger og husmenn fra Øverskreien over til USA, blant dem Even Michelsen Fossemøllen, og da altså også de som bodde i stua på Holmstad ved siden av våningshuset mot vegen. Slik kunne Mina og Herman flytte ned dit.

I Holmstad var det en mengde husmannsplasser, som nå er borte. Når forsvant disse? Her tror jeg vi igjen kan anta at dette skjedde i 1871, da husmennene i Holmstad heller ville søke lykken i det lovede land, enn å slite i gråsteinsjorda i Øverskreien. Slik forsvant husmannsplassene Tonga, Holmstadjordet, Steinberg etc. Samt Grythengen!

Dvs., Grythengen forsvant ikke, der ble det bare stående tomt, og da Herman og Mina i Vestby fikk vite dette, at husmennene i Grythengen ble med over til USA, ble de veldig glade og bestemte seg for med det samme, at Grythengen, det er ei herlig eng, dit vil vi! Der Olteruddalen går så slakt mot elva, og man har den tryggeste brønnen i hele Øverskreien, som visstnok aldri har gått tørr i manns minne!

Men akk og ve, de hadde så lite med penger, og i Vestby, der var det så mye pliktarbeid som husmenn, at der var det ikke råd å få lagt seg opp midler. Derfor ble de veldig glade på nytt, da de i stua på Holmstad også ble med til USA, slik at de kunne flytte ned dit en tid, og slippe pliktarbeidet!

Før Even Michelsen reiste til USA, stakk han en tur nedi Fossemøllen, for å spørre om de kunne finne noe arbeid til Herman, for han trengte å opparbeide seg midler til å få kjøpt Grythengen, som Halvor Grythe hadde lovet ham, for den rette sum. Og i Fossemøllen, der ble de begeistret for å høre at Herman Evensen Fossemøllen ville arbeide blant dem noen år, de husket ham jo fra hans barndom, dessuten var de ekstra glade i ham, da han jo "erstattet" deres kjære Herman Evensen Fossemøllen den første, som døde i en tragisk arbeidsulykke i 1836. Derfor fant de godt arbeide med god lønn til Herman nede i Fossemøllen...

FORTSETTELSE FØLGER, NÅ ER KJØRING!

...Da var vi tilbake, hvor vi forlot Herman nede i Kværnumsstrykene, hvor han med god lønn arbeidet dag og natt i fire år, for å opparbeide midler til å få kjøpt Grythengen. Under denne tiden tenker jeg flere fossemøllinger var her oppe i Grythengen, for å ta i øyensyn denne enga Herman og Mina hadde forelsket seg i, hvor de syntes det var ei herlig eng, og hvor de undersøkte om det kunne være muligheter for industri-virksomhet her. Allerede da tenker jeg disse avanserte vannkraftverks-industrigrunderne tipset Herman om at her kunne det gå å etablere en liten trevare, hvor de viste ham hvor han burde bygge demningen over Olterudelva, hvor vannveita burde gå, og hvor trevaren burde stå. Seinere fortalte da Herman alt dette til sin yngste sønn Johan Grythengen, hvor han ble skikkelig tent, og de satte i gang.

Samtidig som Herman dreiv nede i Fossemøllen og jobbet iherdig, hadde Mina fått vevbommen i Holmstad til disposisjon, hvor hun flittig vevde og vevde, for å spe på midlene de trengte for å få kjøpt Grythengen.

Så, i 1875 var målet nådd, hvor de flyttet ned i Grythengen, hvor alle holmstadinger og fossemøllinger gledet seg, hvor de feiret sammen i stort lag i Grythengen, samtidig som de studerte alle Amerika-brevene de fikk fra følget som reiste til USA fire år tidligere.

Men hvor ble det av dem alle, dette store følget av husmenn, holmstadinger og fossemøllinger, som forlot Øverskreien i 1871? Når jeg søker på USA, er det eneste relevante etternavnet jeg finner, Holmsted. Jeg finner ingen Overnengen, ingen Fossemøllen, ingen Karsrud, kun masse Holmsted. Min teori er derfor at hele dette brokete følget som reiste i 1871, ALLE tok etternavnet Holmsted, da de skulle registrere seg ved ankomst i New York. Holmsted er velklingende på amerikansk, samt at jo Holmstad var selve storgarden i Øverskreien på denne tiden, slik at de ville vise tilbake til dette som sitt opphav for sine etterkommere.

Skal vi finne grava til Even Michelsen Fossemøllen, bør vi nok leite etter grava til en Even Michelsen Holmsted, trolig et sted i det Nord-Vestre USA. Og det bør vi, slik at vi kan få noen av Even Michelsen Fossemøllens etterkommere fra USA over hit til gamlefars 80-års jubileum om to år. Nå har vi en hel historie å fortelle dem, det hadde vi ikke før helga, så nå tror jeg de ville satt skikkelig pris på å få komme hit, for å få høre om sin historie. Hvor vi tar dem med nedi mølla i Fossemøllen ved Kværnumsstrykene, til Overnengen, Holmstad, Vestby, Holmstadengen og Grythengen.

Oppfordringen er herved gitt, så nå er det bare å sette i gang å leite etter Even Michelsens grav i USA, samt hans etterkommere. Og kanskje har de fremdeles bevart mang en historie de ønsker å dele med oss!

God bursdag til gamlefar🎉
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...