Monday, 1 January 2018

En korrumpert banksjef

Som mann som har tapt sin sosioøkonomiske plattform i 2017, blir man selvsagt forbannet når man leser om disse menn som hylles for sin rikdom. Mens som taper var det ment at jeg bare skulle ligge der nederst i brønnen, lik Josef frarøvet sin kappe, uten å ytre det knyst. Da jeg knystet litt ble det ramaskrik, for tapere skal ikke ha noen stemme. Ikke en eneste person spurte hverken meg eller min kone hvordan vi hadde det etter å ha blitt frarøvet vår sosioøkonomiske posisjon, familien og slekta sviktet, og som mottrekk vil vi ikke ha noe mer med dem å gjøre. Lik en overlegen fotomodell signaliserer vi at vi trenger dem ikke, et sterkt handikappsignal. Ja, og hvorfor skulle vi trenge dem, da de mer enn tydelig har signalisert at for dem er vi verdiløse. Som asket skal sosioøkonomisk posisjon være irrelevant for meg, som om vi asketer og idealister ikke er mennesker, i motsetning til fyrster.
Det er ikke bare at vi må nøye oss med mindre, vi må også forlange at produkter ikke har innebygd foreldelsesdato, men, som i 'gamle dager' må kunne både brukes MYE lenger, og kunne repareres. Mange ser også ut til å glemme de sosiale aspekter ved å ha jobb, nemlig at man er medlem av en gruppe mennesker som er omtrent som en selv. Det er ikke spesielt kjekt å stå utenfor, som man gjør når man ikke har arbeid. Inntekt er bare en liten del av det sosiale stigma. - John Mero
På tross av at “Det biologiske mennesket” gjør det klinkende klart at tap av status og posisjon er det verste som kan vederkveges et menneske!

Og hva tenkte denne finansfyrsten hos Nordeania på Toten da han utstedte vrakpanten på meg bak min rygg?

Vi må bare knuse disse menneskene, da de river i filler arbeidsplasser, slekter og familier. Men vi hyller dem og heier dem fram, de er våre helter, der de raserer jorden.

For hvert lass containergulv har jeg arbeidet mer og hardere enn Fyrsten og Finansfyrsten hos Nordeania på Toten i resten av sine liv.

Ingen, absolutt ingen, hadde mindre rett til å kaste meg ut av min bedrift enn nettopp disse to!

“In theory, equally, capitalism is a wonderful system in which anyone willing to work hard can get ahead, and the invisible hand of the market inevitably generates the best possible state of affairs for everyone. In practice, as seen in actual capitalist societies? It sucks. Get past the rhetoric, and what happens is that social mobility becomes a convenient fiction; an inner circle of plutocrats controls the means of production, and uses economic power backed by political corruption to choke the free market and stomp potential competitors. Monopoly and oligopoly become the order of the day, wealth concentrates at the top of the pyramid, and you end up with the familiar sclerosis of the mature capitalist society, in which the workers who actually make the goods and provide the services can’t afford to buy them, resulting in catastrophic booms and busts, soaring unemployment, and the rise of a violent and impoverished underclass. Eventually this leads to the collapse of the system and its replacement by some other system of political economy.” - John Michael Greer

- Systems That Suck Less

************

Finansfyrsten i Nordeania på Toten utstedte vrakpanten på meg, med pant i mine eierandeler, da Fyrsten mente jeg var klar for vraking: (https://debatt1.no/samfunnets-institusjoner-er-flygende-aper/)

Så slik er finansfyrstene, de bare øser ut lån helt uten moralske skrupler. Om de ødelegger familier og arbeidsplasser er dem revnende likegyldig. Jeg lurer på om denne banksjefen på Lena ville satt pris på at jeg gav noen et lån for å kaste ham ut av den flotte banksjefstolen hans? Ikke en telefon ble tatt til meg for å høre hva jeg syntes om at dette lånet ble utøst bak min rygg for å kaste meg ut av bedriften hvor jeg hadde arbeidet i 38 år, etter en skitur med fire timers varsel.

Vi lever i et pill råttent samfunn hvor moralsk avskum sitter på produksjonsmidlene, uten at de har gjort seg fortjent til dette på noen som helst måte, annet enn ved å åle seg fram med moralske skylapper. Finansfyrstene er på avskummets side!

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...